Idazaal.009

Afscheid Idazaal

Afscheid van een dame

Geachte relatie,

Helaas komt er na een periode van ruim 12 jaar een einde aan het bestaan van de Idazaal.

Stichting de Idazaal heeft besloten om met ingang van 1 augustus 2017 al haar activiteiten te staken. De reden hiervan is dat het pand waarin de Idazaal is gehuisvest een andere bestemming zal krijgen.

Gastvrijheid, betrokkenheid en aandacht voor u en uw gasten hebben wij al deze jaren nagestreefd. Dit heeft in samenwerking met u geleid tot mooie bijeenkomsten door de jaren heen. Wij kijken daar met plezier en trots op terug.

Wij willen u hartelijk danken voor de plezierige samenwerking en het door u in ons gestelde vertrouwen.

Het gaat u allen goed!

 

Met vriendelijke groet,

Sylvia Wittmer en het bestuur van de Stichting Idazaal